top of page

Condition

เปิดราคาค่าศัลยกรรม "พนักงาน" สิทธิประโยชน์สำหรับที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี

วัตถุประสงค์ที่สนับสนุนราคาพนักงาน เพื่อโปรโมทแบรนด์เอเจนซี่และโปรโมท รพ. จะต้องทำ Vlog โปรโมท

เงื่อนไข

รายละเอียด

  • มีอายุสมาชิก 1 ปีขึ้นไป หรือส่งเคสลูกค้า 2 เคสขึ้นไป

  • เพื่อป้องกันลูกค้ามาสมัครเพื่อรับสิทธิ์ศัลยกรรมราคาพนักงาน

  • ราคาพนักงานเป็นราคาที่ทางเราสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อใช้เป็นส่วนลดให้กับที่ปรึกษาจึงทำให้ได้ราคาที่ถูกลง

  • ราคาเป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้น อาจถูกลง หรือแพงขึ้นแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแต่ละเคสและ รพ.

  • ขอสงวนสิทธิ์ รายชื่อ รพ.ที่ร่วมรายการ สามารถแจ้งให้เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์เท่านั้น

bottom of page