top of page
1663691293140.jpg

How to ไม่ผ่าน K-ETA แล้วจะไปศัลยกรรมที่เกาหลีได้ยังไง?

​การไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีในปัจจุบัน ปี 2022 จำเป็นต้องขอ K-ETA เพื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ แต่ถ้าขอ KETA ไม่ผ่านหละต้องทำยังไง?

  • Facebook

3 วิธีหากลงทะเบียนขอ K-ETA ไม่ผ่าน?

วิธีที่ 1 สามารถลงทะเบียนขอซ้ำได้อีกครั้ง หลังจากได้รับผลไม่อนุมัติแล้ว 14 วัน (แนะนำ) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

✅ ชื่อบริษัทที่ท่านสังกัดอยู่ ระบุเป็นชื่อตามที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจหรือไม่

✅ เบอร์ติดต่อบริษัทของท่านเป็นเบอร์ฝ่าย HR หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

✅ รายได้ที่ท่านระบุน้อยเกินไปหรือไม่ โปรดตรวจสอบว่ารวมค่าคอมมิชชั่นหรือรายได้อื่นๆแล้วหรือยัง

✅ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร โรงแรมของท่านถูกต้องหรือไม่

 

คำแนะนำ เพื่อให้การตรวจสอบการจองโรงแรมได้ง่ายมากขึ้น โปรดจองโรงแรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ แบบชำระเงินภายหลังหรือยกเลิกการจองได้ฟรี ข้อมูลการจองโรงแรมในระบบ K-ETA สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังเมื่อมีการเดินทางจริงและจองโรงแรมใหม่

 

✅ บัตรสำหรับการชำระเงินสำหรับลงทะเบียน K-ETA แนะนำให้เป็นบัตรที่ชื่อของท่านเอง (ไม่บังคับ)

 

วิธีที่ 2 ขอวีซ่า (Visa)

การขอวีซ่าอาจจะดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่เป็นการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีที่ดีที่สุด เนื่องจากโอกาสการถูกปฏิเสธมีอัตราที่ต่ำมาก และมีความน่าเชื่อถือที่สูง

 

วิธีที่ 3 หากท่านมีแผนการทำศัลยกรรมมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป โปรดติดต่อที่ปรึกษาศัลยกรรมในเครือ Oppa Me เพื่อรับสิทธิ์การอนุมัติ K-ETA แบบพิเศษ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

คำแนะนำ หากมีประวัติการอยู่ที่เกาหลีเกินเวลาที่รัฐบาลเกาหลีกำหนด หรือเกินระยะเวลา Free Visa อาจได้รับการปฎิเสธได้

Contact

รับสมัครเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี สมัครคลิกที่นี่

+66 (0) 64141 7584

bottom of page