top of page
Untitled design (20).png

5 คุณสมบัติ "เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี" ที่อยากแนะนำให้กับลูกค้า

ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจระหว่างประเทศเกาหลีใต้ เรามีประสบการณ์และอยู่ในธุรกิจการแพทย์และศัลยกรรมความงามมาตลอดระยะเวลา 10 ปี ทำให้เรามองเห็นระบบภายในของการทำงาน วิธีการแก้ปัญหา และการทำธุรกิจ ความโปร่งใส และมาตรฐาน 

  • Facebook

5 คุณสมบัติ "เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี" ที่อยากแนะนำ

 

1.เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี ที่ผ่านมาตรฐาน Oppa Me Global หรือ Shinwoo Global หรือเอเจนซี่ที่มีใบอนุญาติ

คำอธิบาย มาตรฐาน Oppa Me Global หรือ Shinwoo Global ถือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดที่เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีที่ได้การรับรองมาตรฐาน ต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัด จะต้องแนะนำลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา ตามความเป็นจริง แจ้งผลค้างเคียงที่มีโอกาสเกิดขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า

 

2.เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี ที่ผ่านการอบรม ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี (Korean Plastic Surgery Consultant)

คำอธิบาย หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี เป็นหลักสูตรที่ผ่านความร่วมมือจากโรงพยาบาลศัลยกรรม เพื่อพัฒนาและให้ความรู้กับเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี ให้สามารถให้คำปรึกษาลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน

 

3.เอเจนที่ศัลยกรรมเกาหลี ที่ผ่านการอบรม ผู้ประสานงานโรงพยาบาล (Hospital Coordinator)

คำอธิบาย หลักสูตรผู้ประสานงานโรงพยาบาล เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองโดย KRIVET (Korean Research Institute for Vacational education & training) และกระทรวงสาธารณะสุข ประเทศเกาหลีใต้ ได้เรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับระบบการปฎิบัติงานภายในโรงพยาบาลอย่างเข้มข้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการการดูแลและให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ประสานงานโรงพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานรองรับ

 

4.เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีที่มีทีมงานดูแลลูกค้าทั้งไทยและเกาหลี

คำอธิบาย การไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีจะมีขั้นตอนการดูแลลูกค้าจำนวนมากและเป็นการดูแลลูกค้าแบบ Case by case จึงจำเป็นต้องมีทีมงานจำนวนมาก และหลายฝ่าย เพื่อการประสานงานและอำนวยความสะดวก ดูแลลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

 

5.เอเจนซี่ศัลยกรรมเากหลีที่มีการรับประกันหลังผ่าตัด

คำอธิบาย การทำศัลยกรรมไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ที่เก่งที่สุด หรือโรงพยาบาลที่ดีที่สุดก็ไม่อาจการันตีได้ว่า ผลผ่าตัดจะสมบูรณ์แบบ 100% เนื่องจากการผ่าตัดศัลยกรรมมีปัจจัยค่อนข้างหลากหลาย ทั้งทางกายภาพของคนไข้ ศัลยแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคนิคและวัสดุทางการแพทย์ ก็ล้วนแล้วแต่มันต่อการผ่าตัดทั้งสิ้น การทำศัลยกรรมจึงจำเป็นที่จะต้องมีส่วนของการประกันดูแลหลังผ่าตัด หากมีปัญหาเกิดขึ้นจะได้แก้ไขได้อย่างทันถ้วงทีและมีประสิทธิภาพ

 

 

การศัลยกรรมมีความเสี่ยงหากได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้ลดความเสี่ยงลงได้ และเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์ หากผ่าตัดกับศัลยแพทย์ที่มีฝีมือและการดีไซน์ในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการก็ย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป และควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันแรก

#สมัครเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี #รับสมัครเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี #ธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี #เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี #เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี #ศัลยกรรมเกาหลี

Contact

รับสมัครเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี สมัครคลิกที่นี่

+66 (0) 64141 7584

bottom of page