top of page
คลินิกหมอ '
license_sample02.jpg

ผู้ประสานงานทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาล

Hospital Coordinator

ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรการสอนหลักสูตร

ศาสตราจารย์ ซอ มุน วอน (서문 원 교수)

ประสบการณ์

 • ผู้สอน ณ สถาบันการอมรบด้านการบริการ  เมืองแดจอน

 • ผู้สอน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรอัจฉริยะ

 • จัดตั้งหลูกสูตรที่ปรึกษาทางการแพทย์ให้กับสถาบันพยาบาลเซจง

 • Beauty Manager และ ผู้สอน @ HanKook Cosmetics co.ltd

 • หัวหน้าพนักงาน, ที่ปรึกษา และผู้ประสานงาน @ Dr.Kim’s Plastic Clinic

 • หัวหน้าการฝึกทักษะพนักงานและควบคุมการตลาด @ Television Plastic Surgery

 • ผู้ดูแลควบคุมส่วนกลาง , ที่ปรึกษา ,ประสานงาน และฝึกทักษะพนักงาน @ Hanul MaUm Oriental Medicine Clinic

 • กรรมการสัมภาษณ์การรับสมัครค่ายสมัครงาน KyeongUn University

 • สมาชิกการบริหารและเมนเทอร์ ของกลุ่มการพัฒนาและแบ่งปันความฝัน

 • ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น Nazarane University, Korea Polytechnics , Daejeon Institute of Science and Technology, Daejeon Health Institute of Technology , Daesung Girl’s High School และ อื่นๆ

เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: ผู้ประสานงานทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาล

ภาษาอังกฤษ: Hospital Coordinator

การรับรองหลักสูตร

 • สถาบัน Korea Occupation Ability Association

 • ได้รับการรับรองจาก KRIVET (Korean Research Institute for Vacational Education &Training)

 • หลักสูตรผ่านมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข ประเทศเกาหลีใต้

 

รายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรสำหรับปรึกษาศัลยกรรมระดับปฎิบัติการ สามารถให้คำปรึกษา ดูแล และทำงานร่วมกับโรงพยาบาลอย่างมืออาชีพ สร้างความมั่นใจการให้บริการแก่ลูกค้า

หัวข้อการเรียนการสอนระดับกลาง​
1. ทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และ กระบวนทัศน์ของการแพทย์
2.จุดเด่นของการบริการทางการแพทย์
3.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าที่รับบริการทางการแพทย์
4.บทบาทและวิศัยทัศน์ของผู้ประสานงานทางการแพทย์
5.หน้าที่และหัวใจการบริการของผู้ประสานงานทางการแพทย์
6.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ image making
7.ความสำเร็จในด้าน image making ของผู้ประสานงานทางการแพทย์
8.พื้นฐานของการเป็นผู้ประสานงานทางการแพทย์ - ท่าทางและการขยับตัว
9. พื้นฐานของการเป็นผู้ประสานงานทางการแพทย์ - การทักทายตามแต่ละสถานการณ์
10. พื้นฐานของการเป็นผู้ประสานงานทางการแพทย์ - การพูด
11.การดูแลเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า (MOT)
12.การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประสานงานโรงพยาบาล - การรับโทรศัพท์ (1)
13. การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประสานงานโรงพยาบาล - การรับโทรศัพท์ (2)
14. การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประสานงานโรงพยาบาล - การลงทะเบียน , การจอง และการจัดตาราง
15. การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประสานงานโรงพยาบาล - การดูแลลูกค้าที่รอรับการบริการ และ การรับชำระเงิน
16. การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประสานงานโรงพยาบาล - การดูแลลูกค้า
17.จรรยาบรรณพื้นฐานในที่ทำงาน - ทัศนคติและมารยาทในการทำงาน
18.ทำความเข้าใจการตลาดของการบริการทางการแพทย์
19.ความเป็นจริงของการตลาดในการบริการทางการแพทย์
20.รูปแบบและความเป็นจริงในการสื่อสารทางการแพทย์
21.ทำความเข้าใจลูกค้าที่ไม่พึงพอใจในการบริการ
22.เทคนิคในการดูแลลูกค้าที่ไม่พึงพอใจตามแต่ละประเภท
23.เทคนิคในการปรึกษาเพื่อเพิ่มการตกลงและยินยอมจากคนไข้
24.ภาวะผู้นำของผู้ประสานงานโรงพยาบาล
25.การสมัครงานและการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็นผู้ประสานงานโรงพยาบาล (พิเศษ)​

เหมาะกับใคร?

หลักสูตรความรู้เชิงการแพทย์ศัลยกรรมเกาหลี เหมาะกับใคร?

รุ่นผม

ผู้ประสานงานโรงพยาบาล

สามารถให้คำแนะนำการใช้บริการโรงพยาบาล และขั้นตอนการใช้บริการภายในโรงพยาบาลได้อย่างมืออาชีพและถูกต้อง

Studio Portrait

พนักงานโรงพยาบาล

สามารถให้คำแนะนำการใช้บริการโรงพยาบาล และขั้นตอนการใช้บริการภายในโรงพยาบาลได้อย่างมืออาชีพและถูกต้อง

แต่งหน้า

ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี

สามารถให้คำแนะนำการใช้บริการโรงพยาบาล และขั้นตอนการใช้บริการภายในโรงพยาบาลได้อย่างมืออาชีพและถูกต้อง

Vission

professor-list-license_190418.jpg
การให้บริการลูกค้าที่ดี เราต้องมีความรู้เชิงลึกทั้งเรื่องศัลยกรรมเกาหลี และการประสานงานระหว่างลูกค้ากับโรงพยาบาลก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ลูกค้ามองเห็นถึงความเป็นมืือาชีพ

ศาสตราจารย์ ซอ มุน วอน (서문 원 교수)

เรียนจบแล้วได้อะไรบ้าง?

1

Certificate

ใบรับรองผ่านการอบรมความรู้การให้คำปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี

2

License

License บัตรประจำตัวออกโดนสถาบันและหน่วยงานภายในประเทศเกาหลีใต้

3

knowledge

คุณจะได้รับความรู้ศัลยกรรมเกาหลี สำหรับการประสานการให้บริการระหว่างลูกค้าและโรงพยาบาลได้อย่างมืออาชีพ

ขั้นการสมัครและเรียน

ลงทะเบียนอบรม

เข้าเรียนผ่านระบบและสอบ

ลงทะเบียนรับ Certificate

ท่านสามารถขอลิงค์ลงทะเบียนได้ หลังชำระค่าเรียนเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาศึกษาภายใน 1 เดือน

ท่านสามารถสอบผ่านระบบได้ทันที เมื่อเรียนจบ

ท่านจะได้รับใบ Certificate ภายใน 90 วัน ยกเว้นกรณีมีปัญหาการขนส่งระหว่างประเทศ เนื่องจากใบ Certificate ออกโดยโรงพยาบาลและบริษัทประเทศเกาหลีใต้

bottom of page