top of page

FAQ วิธีไปทำศัลยกรรมที่เกาหลี?

หลายท่านมีคำถามมากมายเกี่ยวกับวิธีการไปทำศัลยกรรมที่เกาหลี

 • วิธีไปทำศัลยกรรมที่เกาหลี?

 • ขั้นตอนการไปทำศัลยกรรมที่เกาหลี?

 • ไปทำศัยกรรมที่เกาหลียังไง?

 • อยากไปศัลยกรรมที่เกาหลี?

อันดับแรกมาดูข้อกำหนดสำหรับการเป็นแพทย์ในเกาหลีกัน

 • การเขียนเรียนหรือศึกษาแพทย์ที่เกาหลี จำเป็นต้องพูด อ่าน  เขียน ภาษาเกาหลี ได้อย่างดีเยี่ยม

 • เอกสารยืนยันการศึกษาโรงเรียน ระดับมัธยมปลาย

 • ประวัติการศึกษาก่อนหน้าอย่างละเอียด เพื่อพิจารณา

 • หนังสือเดินทางและเอกสารการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

 • เอกสารทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีและวีซ่านักเรียน

 • ต้องมีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL

เมื่อเอกสารพร้อมก็ยืนสมัครได้เลย

YMqKLMr.jpeg

มหาวิทยาลัย ประเทศเกหลีใต้

 • มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล วิทยาลัยแพทยศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยคาธอลิกเกาหลี วิทยาลัยแพทยศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยเกาหลี วิทยาลัยแพทยศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยซองคยุนกวาน  คณะแพทยศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน  คณะแพทยศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยฮันยาง วิทยาลัยแพทยศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยยอนเซ วิทยาลัยแพทยศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยอุลซาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยแห่งชาติคยองพุก คณะแพทยศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยอินเจ วิทยาลัยแพทยศาสตร์

วิธีการทำงานเป็นแพทย์ในประเทศเกาหลีใต้

 • ภาษาเกาหลีดีเยี่ยม

 • เรียนจบแพทย์จากประเทศเกาหลีใต้ ได้รับปริญญาทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองจากเกาหลี

 • ใบอนุญาตทางการแพทย์ "KMLE" แพทย์ที่จบจากสถาบันภายในประเทศสามารถสอบได้

 • รับใบอนุญาตทำงาน: วีซ่า E-5 (อาชีพพิเศษ)

 • สมัครเข้าทำงานโรงพยาบาลเกาหลี

หากท่านต้องการเรียนต่อแพทย์ที่ประเทศเกาหลีใต้ สามารถปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ LINE @kbcth

bottom of page