top of page

เรื่องราวความสำเร็จของแบรนด์ RYN Plastic Surgery

อัปเดตเมื่อ 17 ก.ย. 2565ผู้บริหาร ธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี คุณรินรดา อยู่ยืนยง (RINRADA YOUYUENYONG)

เรื่องราวความสำเร็จของแบรนด์ ธุรกิจเอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี RYN Plastic Surgery


ความเป็นตัวเอง อยากให้ทุกคนเข้าใจถึงการทำศัลยกรรมในแบบที่ถูกต้อง ผลกระทบ ข้อดีข้อเสียอย่างตรงไปตรงมา เพราะเป็นคนตรงไปตรงมา และอยากให้ลูกค้าสนุกสนานไม่วิตกกังวล ชื่อแบรนด์ RYN Plastic Surgery

ที่มาของแบรนด์คือเราอยากให้ความรู้ที่ถูกต้องต้องตรงไปตรงมาและเป็นความจริง การทำศัลยกรรม ผลกระทบ ต่างๆ ซึ่งมันเป็นความเป็นตัวของตัวเราเอง แบรนด์ RYN Plastic Surgeryให้ความรู้ที่ถูกต้อง การดูแลแบบ Full services เลือกคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เราเน้นความเชี่ยวชาญของคุณหมอ ตามตัวคุณหมอ มากกว่าโฆษณา ความเป็นกันเองที่เรามีให้ลูกค้า สนุกสนานไม่เครียด ลดความกังวล แต่ยังคงคุณภาพที่เรามีอย่างเปี่ยมล้นซีนเชื่อว่าทุกคนที่เข้าสู้วงการศัลยกรรม อยากดูดีขึ้น ซีนเน้นให้คำปรึกษาอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง และรวมไปถึงให้ข้อมูลถึงผลกระทบและข้อดีข้อเสียต่างๆด้วย ไม่ใช่ให้เห็นแต่ด้านดีๆเสมอไป การทำศัลยกรรมทุกชนิดมีความเสี่ยง อยู่ที่ว่ามันจะเสี่ยงไปในทางไหน เพราะซีนเคยเจอเคสที่ผิดพลาดกันมาเยอะ ทำให้คนเหล่านั้นเหมือนตาทั้งเป็น สภาพจิตใจที่ย่ำแย่ ซีนไม่อยากให้ทุกคนผิดพลาด นั่นคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ และดูแลลูกค้าแบบเป็นกันเอง สนุกสนานเพื่อให้ลูกค้าผ่อนคลายความกังวลต่างๆ เหมือนเพื่อนพี่น้องที่เราดูแลให้คำปรึกษากันความสื่อสัตย์กับลูกค้า และให้ความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องและตรงไปตรงมามากที่สุด เลือกสิ่งที่ดีที่สุด คุณหมอที่เชี่ยวชาญและตรงจุดกับปัญหาของลูกค้า เราตามตัวคุณหมอ มากกว่าตามโรงพยาบาล เน้นความสามารถเป็นหลัก ไม่ได้ดูจากโฆษณา และเราเชื่อว่าการที่ทุกคนก้าวเข้ามาสู่วงการของศัลยกรรม เป็นเพราะความสวยงาม และอยากแก้ไขให้ดีขึ้น เราเคยเห็นเคสที่ผิดพลาดมามายมาย สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะทนไม่ได้คือจิตใจ ที่เหมือนตายทั้งเป็น ดังนั้นเราไม่อยากให้ทุกคนผิดพลาดจากสิ่งเหล่านี้ และ “หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของกันละกันในการทำสวยหล่อของแต่ละคนเช่นกัน มาพัฒนาตัวเองไปด้วยกัน”
ติดตามแบรนด์ RYN Plastic Surgery


KBC - Korean Business Center เชื่อมต่อทุกโอกาสทางธุรกิจ พร้อมสนับสนุน Partner ที่เชื่อถือได้จากเรา เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ เพิ่มโอกาสความสำเร็จในธุรกิจของคุณ

  • ธุรกิจ เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี

  • ธุรกิจ เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี

  • ธุรกิจ ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี

  • ธุรกิจ คลินิกความงาม และคลินิกศัลยกรรม

  • ธุรกิจ โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี

コメント


bottom of page