top of page

ล่ามศัลยกรรมเกาหลี คืออะไร?ล่ามศัลยกรรมเกาหลี คือผู้ที่จบการศึกษาด้านภาษาเกาหลีและศึกษาต่อเกี่ยวกับคำศัพท์เชิงการแพทย์ศัลยกรรม และจำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือชั่วโมงการรับฟังคำปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี ที่คุณหมอหรือศัลแพยทย์ให้คำปรึกษาลูกค้า เพื่อเก็บชั่วโมงทักษะการฟังคำศัพทย์เกี่ยวกับการแพทย์ศัลยกรรม และจึงหาประการณ์ในการแปลศัลยกรรมที่โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี อย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญได้อย่างละเอียด


อาชีพล่ามศัลยกรรมมี 3 รูปแบบ

  • ล่ามศัลยกรรมประจำ รพ.ศัลยกรรมประเทศเกาหลีใต้

  • ล่ามศัลยกรรมประจำ บริษัท เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี

  • ล่ามศัลยกรรมฟรีแลนซ์ รับงานแปลลูกค้าที่บินมาทำศัยกรรม ทั้งรูปแบบมาเอง และรูปแบบมาผ่าน เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี


รายได้ล่ามศัลยกรรมเกาหลีเท่าไหร่?

ล่ามศัลยกรรมเกาหลีเงินเดือนเท่าไหร่ คำถามยอดฮิตสำหรับท่านที่เรียนด้านภาษาเกาหลีมา รายได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และชั่วโมงการแปล ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 2-4 ล้าน/เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายด้วย


bottom of page