top of page

เลือกแพ็กเกจราคาของคุณ

 • Sale Standard

  25,000฿
  ธุรกิจเซลล์ศัลยกรรมเกาหลี
  มีอายุใช้งาน 2 ปี
  • ค่าตอบแทน 10% (จากยอดผ่าตัดทั้งหมด)
  • เทรนนิ่งหลักสูตรที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี
  • บัตรประจำตัวเซลล์ศัลยกรรม
  • ร่วมงานกับ คลินิก/รพ. ไทย 8 แห่ง
  • ร่วมงานกับ คลินิก/รพ. เกาหลี 10 แห่ง
  • บริการประเมินราคาศัลยกรรมฟรี
  • บริการดูแลลูกค้าให้ฟรี (ที่เกาหลี)
 • Sale Professional

  35,000฿
  ธุรกิจเซลล์ศัลยกรรมมืออาชีพ
  มีอายุใช้งาน 2 ปี
  • ค่าตอบแทน 15% (จากยอดผ่าตัดทั้งหมด)
 • Agency Standard

  55,000฿
  ธุรกิจเอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี
  มีอายุใช้งาน 2 ปี
  • คอมมิชชั่น 30% (จากยอดผ่าตัดทั้งหมด)
 • Agency Professional

  75,000฿
  เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีมืออาชีพ
  มีอายุใช้งาน 2 ปี
  • ค่าตอบแทน 30% (จากยอดผ่าตัดทั้งหมด)
 • Stand Alone

  3,500,000฿
  บริการเปิดบริษัทเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี
   
  • ค่าตอบแทน 30% (จากยอดผ่าตัดทั้งหมด)
bottom of page